Nieuwe branchevereniging van ADB’s

Op 13 november jl. ging de landelijke Vereniging tegen Discriminatie officieel van start.