Uitvoering VN-verdrag handicap komt langzaam op stoom

Steeds meer mensen geven uitvoering aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Lees meer via de VNG.