Veroordeling en vrijspraak na aangiftes Bureau Discriminatiezaken

Een weegschaal

Burhan G. uit Zaandam is op 13 december jl. door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld wegens discriminatie. Mike B. uit Purmerend werd vrijgesproken van dezelfde verdenking. Eind 2016 deed het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland aangifte tegen beide mannen, omdat ze via internet tal van discriminerende uitingen zouden openbaren.

Michael B. uit Purmerend heeft een lange geschiedenis als aanhanger van het neonazisme en  schroomde niet om daar via onder meer Facebook voor uit te komen. De berichten die via de computer van B. werden gepost, waren doorspekt met nazistische symbolen en haatzaaiende berichten over moslims, joden en andere groepen. Het was voor de Officier van Justitie reden om tegen B. een voorwaardelijke werkstraf van twintig uur te eisen. De rechtbank achtte echter niet bewezen dat B. de gewraakte uitingen zelf had gepost en sprak hem daarom vrij.    

Burhan G. uit Zaandam profileerde zich in 2016 als oprichter en leider van de Vrije Democratische Partij. De VDP deed mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en ageerde in de aanloop daar naartoe via onder meer Facebook en Twitter tegen homoseksuelen (‘Homoseksualiteit is een besmettelijke ziekte’) en joden (‘De enigen in de wereld die voor macht het eigen volk afslachten.’ (…) ‘Hitler was een Oostenrijkse jood’). De Officier van Justitie achtte G. schuldig aan discriminatie ingevolge 137c van het Wetboek van Strafrecht en eiste een boete van €500,-, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij de strafeis hield ze rekening met het lange tijdsverloop tussen de aangifte en de rechtszitting. De rechtbank veroordeelde G. conform de eis van de Officier van Justitie.

Het Bureau Discriminatiezaken is teleurgesteld over beide uitspraken. In de zaak tegen Mike B. verzuimde de politie bewijsmateriaal veilig te stellen, met als gevolg dat B.’s schuld niet kon worden vastgesteld. In beide zaken ging er bovendien dermate veel tijd verloren tussen de aangifte en de rechtszitting dat dit leidde tot lagere strafeisen dan gebruikelijk (en in het geval van G. tot een lagere straf).