Vrije Universiteit negeert discriminatieoordeel CRM

De Vrije Universiteit schuilt het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens dat ze zich schuldig maakt aan leeftijdsdiscriminatie terzijde.
Lees meer via de Volkskrant.