Vrouwen mogen (eindelijk) op duikboten

In 2000 vroeg het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland de Commissie Gelijke Behandeling (CGB, tegenwoordig College voor de Rechten van de Mens) om te oordelen dat niet alleen mannen, maar ook vrouwen welkom waren op duikboten van de Koninklijke Marine. Tevergeefs, het CGB was met het Ministerie van Defensie van mening dat het functioneren in gemengde eenheden problemen konden veroorzaken.
Achttien jaar later laat de Marine voor het eerst vrouwelijke werknemers toe aan boord. De argumenten van het BD in 2000 zijn de argumenten van Defensie anno 2018. Laten we het voortschrijdend inzicht noemen.
Voor meer informatie, zie hier.