Wat gebeurt er verder nadat ik discriminatie heb gemeld?

Intakegesprek

Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen zijn er specifieke gegevens nodig. De intake is meestal telefonisch, soms nodigen we u uit voor een gesprek op ons kantoor. Tijdens het gesprek krijgt u alle ruimte om uw verhaal te vertellen.

U hoeft niet persoonlijk gedupeerd te zijn om een melding te doen bij het BD. Dit kan eveneens als u getuige bent van een discriminerende gebeurtenis of een discriminerende leus hebt gezien. U kunt ook contact met ons opnemen als u het voorval alleen wilt laten registreren.

We bespreken met u wat er precies is gebeurd: waar vond het voorval plaats, wie waren er bij betrokken, wat deed het met u, zijn er getuigen of ander bewijsmateriaal? Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Vervolgens bespreken we uw verwachtingen van ons en de mogelijke vervolgstappen om uw klacht aan te pakken. Blijkt dat wij uw klacht niet in behandeling kunnen nemen, dan verwijzen wij u desgewenst door naar een andere instantie.

Actie

Om uw klacht te behandelen gebruiken wij in eerste instantie meestal geen zware middelen. U bent immers niet gebaat bij escalatie. Soms heeft u voldoende aan een advies: over wat u zelf kunt doen in deze situatie, of hoe u ermee om kunt gaan.

Is verdere actie nodig of gewenst, dan passen we vrijwel altijd eerst hoor en wederhoor toe. Dit betekent dat wij een brief met uw klacht sturen naar de wederpartij. In deze brief vragen wij de wederpartij ook om hun kant van het verhaal te vertellen. Meestal brengt dit een dialoog op gang en leidt dit tot een oplossing.

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld door de wederpartij, dan bepalen we samen welke vervolgstap mogelijk en wenselijk is. Bijvoorbeeld een gesprek tussen u en de wederpartij, het inschakelen van een bemiddelaar, het starten van een klachtenprocedure, het zoeken van publicitaire of politieke aandacht of het in gang zetten van een juridische procedure.

Discriminatie melden helpt

Het merendeel van de klachten handelt Het Bureau Discriminatiezaken met succes af. Meestal in dialoog met de wederpartij, soms door vervolgstappen als een procedure bij de Commissie Gelijke Behandeling of aangifte bij de politie. Daarnaast biedt Het Bureau Discriminatiezaken u een luisterend oor, ondersteuning, begeleiding en advies. Zie ook voorbeelden melden helpt.

Door bij ons een melding of klacht in te dienen behartigt u niet alleen uw eigen belangen, maar ook die van anderen:

  1. Uw melding of klacht helpt om ongelijke behandeling aan te pakken door het voeren van procedures. Bijvoorbeeld: een melder procedeerde samen met het BD bij de Commissie Gelijke Behandeling, waardoor een sportschool ook andere vrouwen met hoofddoek voortaan niet meer weigerde.
  2. Uw melding of klacht helpt om discriminatie te voorkomen. Bijvoorbeeld: nadat een werkgever een personeelslid strafte in verband met discriminatie, kwam er rust op de werkvloer en stopten ook anderen met discriminerende uitingen.
  3. Uw melding of klacht helpt om te laten zien dat discriminatie nog steeds veel voorkomt in Nederland en dat het belangrijk is hier iets tegen te doen.
  4. Uw melding of klacht helpt om meer inzicht te krijgen in oorzaken en vormen van discriminatie. Alle meldingen en klachten worden (anoniem) verwerkt in onze registratie en statistieken. Dit helpt het BD-Zaanstreek/Waterland, maar ook beleidsmakers (bijvoorbeeld de gemeente), om discriminatie gerichter en effectiever te bestrijden.