Zaans 4/5-meicomité zoekt namen

Het 4/5-meicomité in Zaanstad zoekt informatie over de personen die worden genoemd op oorlogsmonumenten.
Lees meer via De Orkaan.