Zaanstad inventariseert behoefte aan standplaatsen woonwagenbewoners

Zaanstad gaat invulling geven aan het lokale woonwagenbeleid, om woonwagenbewoners bescherming te bieden tegen discriminatie en onvoldoende rechtszekerheid.

Lees meer via Zaanstad.Nieuws.nl.